UWAGA! Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przez WSZ w Kaliszu (Zamawiającego) – wszczęte po dniu 1 maja 2023 r. – dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl