Wynajem: pomieszczeń, gruntu, powierzchni z przeznaczeniem na dystrybutory do napojów