Czy chirurg umie rysować?

Elektroniczne bazy danych, e-dokumentacja medyczna, diagnostyka obrazowa – a jeszcze niedawno – bo zaledwie pół wieku temu, prowadzenie dokumentacji wiązało się między innymi ze… zdolnościami plastycznymi lekarzy. W szpitalnych archiwach mamy takie cenne skarby, jak choćby „Księga dokonanych operacji” z 1970 roku. Opisy przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych wzbogacone są szczegółowymi, kolorowymi ilustracjami, które wychodziły spod ręki samych operatorów. Opisy wraz z rysunkami były cennym materiałem edukacyjnym dla innych specjalistów oraz adeptów sztuki medycznej.