Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej.

I. Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Za udostępnienie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po 
raz pierwszy w żądanym zakresie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych oraz badań wykonanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wydawanych na informatycznych nośnikach danych po raz pierwszy, Szpital nie
pobiera opłaty.
2. Za KOLEJNE kopie tej samej dokumentacji medycznej, o które zwróci się pacjent lub jego
przedstawiciel ustawowy, Szpital pobiera opłatę, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.Rodzaj dokumentacjiCena
1.Papierowa (wyciągi, odpisy)13,47 zł
2.Papierowa (1 strona)0,47 zł
3.Elektroniczna (płyta CD)2,69 zł