Zakłady

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

poniedziałek – piątek: 08:00-14:00

Przy ul. Poznańskiej 79

+48 627 651 225

Przy ul. Toruńskiej 7

+48 627 651 225

Poradnia Onkologiczna
Poradnia Chirurgii Onkologicznej

poniedziałek – czwartek: 08:00-14:00
+48 62 757  9160

Poradnia Chorób Zakaźnych

poniedziałek: 09:00-13:00
wtorek: 14:35 – 18:30
piątek: 14:35 – 18:00
+48 62 757 9196

Dla skutecznego wykonywania działalności statutowej działy, sekcje, oddziały, pododdziały, zakłady i pracownie współpracują ze sobą i innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala. Celem współdziałania komórek organizacyjnych Szpitala dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Szpitala pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym jest:
usprawnianie procesów zarządczych oraz informacyjno-decyzyjnych, prawidłowa realizacja zadań statutowych, oraz integracja działań pracowników i komórek organizacyjnych.

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii wykonuje usługi w zakresie obróbki: materiału tkankowego płynów z jam ciała…