Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

poniedziałek – piątek: 08:00-14:00

Przy ul. Poznańskiej 79

+48 627 651 225

Przy ul. Toruńskiej 7

Poradnia Onkologiczna
Poradnia Chirurgii Onkologicznej

poniedziałek – czwartek: 08:00-14:00
+48 62 757 9160

Poradnia Chorób Zakaźnych

poniedziałek: 09:00-13:00
wtorek: 14:35 – 18:30
piątek: 14:35 – 18:00
+48 62 757 9196

Porada specjalistyczna to wydanie przez lekarza specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie opieką specjalistyczną.

Jeżeli wystarczy jednorazowa konsultacja, lekarz specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza kierującego (podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego). W przypadku, gdy pacjent zostaje objęty opieką poradni specjalistycznej i wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia lekarz specjalista.

Od momentu, gdy lekarz specjalista przejmuje leczenie, to on kieruje i finansuje potrzebne badania diagnostyczne, które są niezbędne w przebiegu dalszego leczenia. Lekarz specjalista nie odsyła pacjenta w celu wykonania badań do lekarza POZ/rodzinnego. Badania należy wykonać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego.