Cennik badań

Cennik badań wykonywanych
w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w 2023 roku

I. Hematologia

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Morfologia 25 parametrów (5dif)-
wzór komputerowy
15,50 zł
2.Morfologia 25 parametrów (5dif)-
+ rozmaz mikroskopowy
26,50 zł
3.Retikulocyty100,50 zł
4.OB.12,00 zł
5.Mielogram180,00 zł
6.Mielogram+badania cytochemiczne180,00 zł
7.Płytki krwi pobrane na cytrynian15,50 zł

II. Koagulologia

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.PT i fibrynogen/INR22,00 zł
2.APTT15,00 zł
3.Test korekcji APTT17,00 zł
4.Fibrynogen ilościowy (met.Clausa)17,00 zł
5.D-dimery ( ilościowo)55,00 zł
6.Antytrombina III23,50 zł
7.Białko C85,50 zł
8.Białko S101,00 zł

III. Analityka Ogólna

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Mocz – badanie ogólne16,00 zł
2.Mocz-ciężar właściwy16,00 zł
3.Glukoza i ciała ketonowe- mocz z porcji
jednorazowej
11,00 zł
4.Glukoza i ciała ketonowe w dobowej zbiórce moczu11,00 zł
5.Amylaza – mocz z porcji jednorazowej13,50 zł
6.Białko – mocz z porcji jednorazowej13,50 zł
7.Białkomocz dobowy13,50 zł
8.Glukoza w dobowej zbiórce moczu11,00 zł
9.Kreatynina w dobowej zbiórce moczu11,00 zł
10.Mocznik w dobowej zbiórce moczu11,00 zł
11.Kwas moczowy w dobowej zbiórce moczu12,00 zł
12.Sód i potas – mocz z porcji jednorazowej12,50 zł
13.Sód i potas w dobowej zbiórce moczu12,50 zł
14.Wapń w dobowej zbiórce moczu11,00 zł
15.Magnez w dobowej zbiórce moczu12,50 zł
16.Fosfor nieorganiczny w dobowej zbiórce moczu11,00 zł
17.Mikroalbuminuria – mocz z porcji jednorazowej49,50 zł
18.Mikroalbuminuria w dobowej zbiórce moczu48,50 zł
19.Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne22,00 zł
20.Liczba Addisa11,50 zł
21.Kamienie moczowe26,50 zł
22.Kał-krew utajona16,00 zł
23.Kał na resztki pokarmowe12,50 zł
24.Kał-obecność Helicobacter pylori34,00 zł
25.Płyn z jamy ciała – badanie ogólne36,00 zł
26.LDH w płynie z jam ciała11,50 zł
27.Leukocyty w płynie z jam ciała15,50 zł
28.Amylaza w płynach z jam ciała13,50 zł
29.Płyn stawowy-badanie ogólne36,00 zł
30.RF w płynie stawowym17,50 zł
31.Łańcuchy lekkie kappa w moczu*85,00 zł
32.Łańcuchy lekkie lambda w moczu*85,00 zł
33.Laktoferyna w kale70,50 zł
34.Cl. Difficile i GDH w kale69,50 zł
35.Wykrywanie i różnicowanie toksyn Shiga 1 i Shiga 2
w kale (test immunoenzymatyczny)
88,00 zł
36.Wykrywanie swoistych pasm oligoklonalnych IgG w
płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy metodą
ogniskowania izoelektrycznego (IEF IgG) z
immunoblottingiem
220,00 zł
37.Kalprotektyna w kale / test jakościowy59,50 zł
38.Kalprotektyna w kale / test ilościowy met. ELISA57,50 zł
39.Rota+Adeno+Noro (wirusowe infekcje
gastroenterologiczne) – badanie w kale
51,00 zł

IV. Markery Sercowe

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Troponina I wysokoczuła23,00 zł
2.CKMB mass25,00 zł
3.BNP52,00 zł

V. Markery Nowotworowe

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.CEA22,50 zł
2.AFP22,00 zł
3.Ca 125 ( m.in. marker raka jajnika)34,00 zł
4.Ca 19.9
( m.in. marker nowotworów przewodu
pokarmowego)
29,00 zł
5.Ca 15.3 ( m.in. marker raka jajnika i płuc )30,00 zł
6.TPS ( specyficzny polipeptyd tkankowy)*64,00 zł
7.β hCG we krwi (ilościowo)22,00 zł
9.PSA wolne i całkowite38,50 zł
10.β2 mikroglobulina *25,00 zł
11.HE 4 (marker raka jajnika)54,50 zł
12.Wskaźnik ROMA78,00 zł

VI. Diagnostyka Chorób Infekcyjnych

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.HIV Combo (antygen+przeciwciała)49,00 zł
2.Anty – HAV total209,00 zł
3.Anty- HAV IgM75,00 zł
4.HbsAg33,00 zł
5.HbsAg – test potwierdzenia72,50 zł
6.Anty – Be *30,00 zł
7.HbeAg *28,00 zł
8.Anty – HBs46,00 zł
9.Anty – HBc30,00 zł
10.Anty – HBc IgM159,00 zł
11.Anty – HCV25,00 zł
12.Anty – H.Pylori (półilościowo) *22,00 zł
13.Mononukleoza19,50 zł
14.Toxo IgG (ilościowo)48,00 zł
15.Toxo IgM (jakościowo)48,00 zł
16.Toxo IgG w PMR*135,00 zł
17.Toxo IgM w PMR*135,00 zł
18.Toxo IgG awidność*50,00 zł
19.CMV IgG62,00 zł
20.CMV IgM58,00 zł
21.Różyczka IgG (test ilościowo)67,00 zł
22.Różyczka IgM (test półilościowy)104,00 zł
23.Herpes 1 i 2 IgG-test jakościowy *33,00 zł
24.Herpes 1 i 2 IgM-test jakościowy *33,00 zł
25.Mykoplazma pneumoniae IgG (pólilościowo) *32,50 zł
26.Mykoplazma pneumoniae IgM (półilościowo) *36,50 zł
27.EBV IgG (półilościowo) *32,50 zł
28.EBV IgM (półilościowo) *36,50 zł
29.Bruceloza IgM (półilościowo) *44,00 zł
30.Bruceloza IgG (półilościowo) *44,00 zł
31.Toxokaroza IgG (półilościowo) *27,50 zł
32.Borelioza IgG ELISA / surowica we krwi32,50 zł
33.Borelioza IgM ELISA / surowica we krwi36,50 zł
34.Borelioza IgG met. Western-blot / surowica we krwi95,00 zł
35.Borelioza IgM met. Western-blot / surowica we krwi95,00 zł
36.Borelioza IgG w PMR (z możliwością obliczenia
wsk. CSF)
98,00 zł
37.Borelioza IgM w PMR98,00 zł
38.Borelioza IgM WESTERN BLOT w płynie mózgowo-
rdzeniowym
108,50 zł
39.Borelioza IgG WESTERN BLOT w płynie mózgowo-
rdzeniowym
108,50 zł
40.Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG *29,00 zł
41.Krztusiec (Bordetelle pertusis)
IgM *
29,00 zł
42.Krztusiec (Bordetelle pertusis)
IgA *
29,00 zł
43.Listerioza jakościowo *41,50 zł
44.Chlamydia trachomatis IgG (ELISA) ilościowo *29,00 zł
45.Chlamydia trachomatis IgA (ELISA) półilościowo *29,00 zł
46.Chlamydia trachomatis IgM *29,00 zł
47.Chlamydia pneumoniae IgG (ilościowo) *29,00 zł
48.Chlamydia pneumoniae IgA *29,00 zł
49.Badanie w kierunku kiły/test ilościowy35,00 zł
50.Varicella zoster IgM (ospa) *38,50 zł
51.Varicella zoster IgG (ospa) *38,50 zł
52.Choroba kociego pazura (Bartonella henselae,
Bartonella quintana) IgG, IgM *
84,00 zł
53.Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – 12
patogenów
455,50 zł
54.Przeciwciała przeciwko Saccharomyces cerevisiae
(ASA)
73,50 zł
55.Myxovirus parotitis IgG (świnka)*44,00 zł
56.Myxovirus parotitis IgM (świnka)*44,00 zł
57.Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG*91,50 zł
58.Przeciwciała p/c odrze IgG*60,00 zł
59.Włośnica IgG176,00 zł
60.Test antygenowy II generacji SARS-CoV-2-Ag50,00 zł
61.Przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2-IgG62,00 zł
62.Przeciwciała SARS-CoV-2-IgM62,00 zł
63.Cryptosporidium parvum i Giardia lamblia w kale124,00 zł
64.Enterowirusy we krwi197,50 zł
65.Kleszczowe zapalenie mózgu TBE-IgG111,50 zł
66.Kleszczowe zapalenie mózgu TBE-IgM110,50 zł
67.VDRL w płynie mózgowo-rdzeniowym40,00 zł
68.FTA w płynie mózgowo-rdzeniowym74,50 zł
69.Przeciwciała przeciwko odrze IgG38,00 zł
70.Przeciwciała przeciwko odrze IgM38,00 zł

VII. Biochemia

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Glukoza13,00 zł
2.Glukoza /krew włośniczkowa/11,00 zł
3.Krzywa cukrowa (3 pkt.,75 g)12,50 zł
4.Krzywa cukrowa (2 pkt.,50 g)11,50 zł
5.Kreatynina13,00 zł
6.Klirens kreatyniny11,50 zł
7.Mocznik, BUN14,00 zł
8.Kwas moczowy13,00 zł
9.Bilirubina całkowita14,00 zł
10.Bilirubina bezpośrednia14,00 zł
11.AlAT14,00 zł
12.AspAT14,00 zł
13.GGTP14,00 zł
14.Cholesterol całkowity14,00 zł
15.Cholesterol HDL16,00 zł
16.Triglicerydy12,50 zł
17.Lipoproteina A*85,50 zł
18.Amylaza (diastaza)13,50 zł
19.Fosfataza zasadowa15,00 zł
20.LDH11,50 zł
21.Fosforany nieorganiczne11,00 zł
22.Magnez13,00 zł
23.Wapń zjonizowany34,00 zł
24.Wapń całkowity13,00 zł
25.Żelazo13,00 zł
26.TIBC ( żelazo, UIBC)13,50 zł
27.Transferyna64,00 zł
28.Cynk20,50 zł
29.Sód/potas/chlorki14,00 zł
30.Lit *40,00 zł
31.Białko całkowite11,00 zł
32.Albuminy11,00 zł
33.Albuminy w PMR48,50 zł
34.Proteinogram /elektroforeza18,50 zł
35.Diagnostyka białka monoklonalnego236,50 zł
36.IgG21,50 zł
37.IgG w PMR22,50 zł
38.IgA15,50 zł
39.IgM34,00 zł
40.Czynnik reumatoidalny RF17,50 zł
41.ASO11,00 zł
42.hs CRP (ultraczułe)12,50 zł
43.Prokalcytonina (test ilościowy)78,50 zł
44.Miedź w surowicy*32,50 zł
45.Miedź w moczu*58,50 zł
46.Ceruloplazmina *27,50 zł
47.CPK13,00 zł
48.Parametry krytyczne: RKZ, sód/potas, chlorki, wapń zjonizowany, hematokryt, glukoza, mleczany, hemoglobina całkowita, methemoglobina, oksyhemoglobina, karboksyhemoglobina34,00 zł
49.Krioglobuliny (test przesiewowy)15,00 zł
50.Kwasy żółciowe71,00 zł
51.CCP *35,50 zł
52.Alfa 1 antytrypsyna *28,00 zł
53.Lipaza *18,50 zł
54.Cholinesteraza*17,50 zł
55.Amoniak we krwi*31,50 zł

VIII. Toksykologia

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Alkohol etylowy15,50 zł

IX. Diagnostyka i Monitorowanie Funkcji Tarczycy

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.TSH III generacji27,00 zł
2.FT 329,00 zł
3.FT 429,00 zł
4.Anty – TPO30,00 zł
5.Anty – TG30,00 zł
6.Tyreoglobulina *27,50 zł
7.Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAG) *43,00 zł

X. Diagnostyka i Monitorowanie Funkcji Rozrodczych

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.E 236,00 zł
2.Estriol wolny *31,50 zł
3.Progesteron36,00 zł
4.LH36,00 zł
5.FSH24,00 zł
6.PRL36,00 zł
7.PRL – test z metoclopramidem (2pkt.)34,50 zł
8.PRL – test z metoclopramidem (3pkt.)48,00 zł
9.Testosteron całkowity26,50 zł
10.Testosteron wolny *32,50 zł
11.DHS (DHEA) *41,50 zł
12.DHS – SO 4 *50,00 zł
13.Androstendion *23,50 zł
14.SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) *26,50 zł
15.Gonadotropina łożyskowa (β hCG)
Test ilościowy
22,00 zł
16.β hCG-test jakościowy15,50 zł
17.17-OH-progesteron we krwi81,00 zł

XI. Pozostałe Hormony

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Aldosteron *41,00 zł
2.Kortyzol we krwi45,00 zł
3.Kortyzol w moczu*27,50 zł
4.Katecholaminy w moczu*170,50 zł
5.Parathormon34,50 zł
6.IGF1 – insulinozależny czynnik wzrostu *40,00 zł
7.Hormon wzrostu *38,50 zł
8.ACTH *27,50 zł
9.Kalcytonina *33,00 zł
10.Gastryna *55,00 zł
11.Aktywność reninowa osocza *115,00 zł
12.metoksykatecholaminy w dobowej zbiórce moczu
(metanefryna, normetanefryna, 3-metoksytyramina)
264,50 zł

XII. Diagnostyka Anemii

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Ferrytyna18,00 zł
2.Witamina B 1220,00 zł
3.Kwas foliowy22,00 zł

XIII. Diagnostyka cukrzycy

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.CPE ( C – peptyd ) *26,50 zł
2.Insulina *45,00 zł
3.Wskaźnik insulinoodporności HOMA – IR26,00 zł
4.Hemoglobina glikowana HBA1C33,00 zł
5.Przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu
glutaminowego (anty-GAD)
183,00 zł

XIV. Osteoporoza

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Pyrylinks D (dezoksypirydynolina) *106,00 zł
2.Osteokalcyna *49,50 zł
3.C – telopeptyd kolagenu I (ICTP) *98,00 zł

XV. INNE

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Homocysteina64,00 zł
2.Leptyna *55,00 zł
3.IL – 6 interleukina98,50 zł
4.Erytropoetyna *41,50 zł
5.Wit.D3 metabolit 25 (OH)40,00 zł
6.Antygen HLA B-27*99,00 zł

XVI. Składniki Dopełniacza i Inne Enzymy

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.C 3c (składnik dopełniacza) *29,00 zł
2.C 4 (składnik dopełniacza)*30,50 zł

XVII. Monitorowanie stężęnia leków

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Teofilina *48,50 zł
2.Digoksyna *48,50 zł
3.Karbamazepina *34,50 zł
4.Kwas walproinowy *30,50 zł
5.Wankomycyna87,00 zł
6.Fenytoina *52,50 zł
7.6-merkaptopuryna*249,00 zł
8.Lewetyracetam*119,50 zł
9.Infliximab426,50 zł
10.Cyklosporyna93,00 zł

XVIII. Testy Narkotykowe

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Amfetamina w moczu15,00 zł
2.Ecstazy – MDMA w moczu15,00 zł
3.Marihuana15,00 zł
4.Metamfetamina15,00 zł
5.Opiaty/morfina15,00 zł

XIX. Immunologia Transfuzjologiczna

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Grupa krwi55,00 zł
2.Grupa krwi noworodka33,00 zł
3.Przeglądowe badania przeciwciał odpornościowych
(dla ciężarnych) – kwalifikacja do podania
immoglobuliny
26,00 zł
4.Odczyn Coombsa (PTA + BTA)32,50 zł
5.Odczyn BTA16,50 zł
6.Próba zgodności dla 1 jednostki KKCZ
7.Skrzyżowanie każdej następnej jednostki

XX. Panele Badań

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Badania dla kobiet po 45 rż.
(morfologia, OB, glukoza, przem.tł, E2, FSH, TSH III
generacji)
55,00 zł
2.Badania dla mężczyzn po 45 rż.
(morfologia, OB,glukoza,przem.tł., PSA, TSH III
generacji)
59,00 zł
3.Badania okresowe
(morfologia, OB., mocz)
21,50 zł
4.Przemiana Tłuszczowa
(chol,HDL,LDL,TG)
23,00 zł
6.Panel badań dla kobiet planujących ciążę
(Morfologia, OB, Glukoza, Cholesterol całkowity, ALAT, Kreatynina, Wapń całk., Magnez, CRP, TSH III generacji, PRL, Anty-HBs, Anty-HCV, Test skiringowy w kierunku kiły, Toxo IgG, Różyczka IgG, CMV IgG, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA), Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA))
241,00 zł
7.Panel badań tarczycowych
(TSH III generacji, FT4, Anty – TPO)
45,00 zł
8.Panel badań tarczycowych rozszerzonych
(TSH III generacji, FT3, FT4, Anty – TPO, Anty – TG)
73,50 zł
9.Panel badań w diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową
(HBsAg, Anty – HCV, HIV Combo (antygen+przeciwciała), Test skriningowy w kierunku kiły, Herpes 1 i 2 IgG, Herpes 1 i 2 IgM, Chlamydia trachomatis IgG, Chlamydia trachomatis IgM)
147,00 zł
10.Panel badań reumatycznych
(Morfologia, OB, Kwas moczowy, CRP, RF, ASO, Anty – CCP, Przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwplazmatyczne – test przesiewowy (IIF, Hep- 2))
82,00 zł
11.Panel badań celiakia
(Transglutaminaza tkankowa IgA, IgA, Przeciwciała przeciw endomysium IgA Ema (IIF), Przeciwciała przeciw deaminowanej gliadynie (ELISA), IgG ilościowo
167,50 zł
12.Panel badań w kierunku boreliozy
(Borelioza IgG ELISA, Borelioza IgM ELISA)
63,00 zł
13.Panel nowotworowy dla kobiet
(Wskaźnik ROMA,CEA, AFP, Ca 19.9, Ca 15.3)
172,00 zł
14.Panel nowotworowy dla mężczyzn
(PSA wolne i całkowite, CEA, AFP, Ca 19.9)
82,00 zł

XXI. Wymaz z pochwy na obecność plemników

ParametrCena zewnętrzna
Wymaz z pochwy na obecność plemników38,00 zł

XXII. Krew do odwirowania

ParametrCena zewnętrzna
Krew do odwirowania17,00 zł

XXIII. Autoimmunologia

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne-
test przesiewowy (IIF,Hep-2)
43,00 zł
2.Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne ANA Profil 3 Euroline (RNP/Sm;Sm;SS-A;SS-B;Ro-52;Scl-70;PM-Scl;Jo- 1;Cent B;ds. DNA; NUC;Hi;RIB;PCNA;AMA-M2, DFS 70)121,00 zł
3.Przeciwciała mitochondrialne (AMA)(IIF)/Euroline43,00 zł
4.Przeciwciała mitochondrialne (AMA)typu
M2(IIF)/Euroline
43,00 zł
5.Przeciwciała przeciw dsDNA (ilościowo ELISA)70,50 zł
6.Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy
neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA)(IIF)
43,00 zł
7.Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA (IIF)51,50 zł
8.Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA (IIF)48,00 zł
9.Przeciwciała pemphigus/pemphigoid (IIF)*71,00 zł
10.Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków
nerkowych (anty GBM) i błonie pęcherzyków
płucnych (Goodpasture¢s Syndrome )(IIF)*
63,50 zł
11.Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków
nerkowych (anty GBM) EUROLINE lub IIF
53,00 zł
12.Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym
żołądka (APCA) (IIF)*
56,50 zł
13.Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu
Castle¢a i przeciw komórkom okładzinowym żołądka
(APCA)(IIF)*
61,50 zł
14.Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF)*65,00 zł
15.Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)(IIF)42,50 zł
16.Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie
prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca
(Miasthenia gravis) (IIF)*
71,00 zł
17.Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF)*63,50 zł
18.Przeciwciała anty-LKM (IIF)/Euroline38,00 zł
19.Panel wątrobowy PEŁNY(IIF +
EUROLINE)(ANA,AMA,ASMA,aLKM+IIF) + (AMA-
MZ,MZ-3EBPO,SP-100,PML,gp210,LKM-1,LC-
1,SLA/LP,Ro-5Z)/Euroline
154,00 zł
20.Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym
(cukrzyca), komórkom miedzywyspowym trzustki i
komórkom kubkowatym jelit (choroba
Leśniowskiego – Crohna i Colitis Ulcerosa)(IIF)*
101,00 zł
21.Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF)*57,50 zł
22.Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF) *83,50 zł
23.Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF) *53,00 zł
24.Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF) *47,00 zł
25.Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA) *34,50 zł
26.Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA) *34,50 zł
27.Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgG
(ELISA) *
35,00 zł
28.Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgM
(ELISA) *
35,00 zł
29.Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM (ELISA)
*
85,00 zł
30.Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG (ELISA)
*
50,00 zł
31.Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM (ELISA)
*
45,00 zł
32.Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM
(ELISA) *
58,50 zł
33.Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG
(ELISA) *
47,00 zł
34.Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM
(ELISA) *
47,00 zł
35.Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i
IgM (ELISA) *
84,00 zł
36.Antykoagulant toczniowy (testy krzepnięcia) *64,00 zł
37.Transglutaminaza tkankowa IgG85,50 zł
38.Transglutaminaza tkankowa IgA85,50 zł
39.Różnicowanie przeciwciał ANCA, półilościowo,
metodą ELISA, profil przeciwciał PR3, laktoferyna,
MPO, elastana, katepsyna G, BPI
184,00 zł
40.Profil sclerosis – p/ciała swoiste dla twardziny
układowej (EUROLINE, 13 AG: Scl-70; CENP A;
CENP B; RP11; RP 155; fibrylaryna, NOR-90;
Th/To; PM-Scl 100; PM-Scl 75; Ku; PDGFR, Ro-52)
177,50 zł
41.Profil Myositis – p/ciała swoiste dla zapalenia mięśni
(EUROLINE, 11 Ag: Mi-2; Ku; PM-Scl 100; PM-Scl
75; Jo-1; SRP; PL-7; PL-12; EJ; OJ; Ro-52)
181,50 zł
42.Przeciwciała przeciw receptorowi acetylocholiny
(anty-AchR) *
157,00 zł
43.Panel przeciwciał onkoneuronalnych *245,00 zł
44.Przeciwciała przeciw deamidowanej gliadynie
(ELISA), IgG ilościowo
35,00 zł
45.Przeciwciała przeciw akwaporynie 4 (IIF) *254,00 zł
46.Przeciwciała przeciwko receptorom NMDA w płynie
mózgowo-rdzeniowym
709,00 zł

XXIV. Diagnostyka Alergii In Vitro

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.IgE całkowite24,00 zł
2.Mieszanka kurzu domowego (Bencard) *35,50 zł
3.Roztocze kurzu domowego *35,50 zł
4.Roztocze mączne *35,50 zł
5.Acarus siro *35,50 zł
6.Lepidoglyphus destructor *35,50 zł
7.Tyrophagus putescientiae *35,50 zł
8.Karaluch-prusak *35,50 zł
9.Odchody gołębia *35,50 zł
10.Sierść kota *35,50 zł
11.Sierść psa *35,50 zł
12.Sierść konia *35,50 zł
13.Sierść świnki morskiej *35,50 zł
14.Pióra papużki falistej *35,50 zł
15.Naskórek owcy *35,50 zł
16.Naskórek królika *35,50 zł
17.Pierze (pióra gęsi) *35,50 zł
18.Naskórek chomika *35,50 zł
19.Pióra kaczki *35,50 zł
20.Pióra kanarka *35,50 zł
21.Olcha *35,50 zł
22.Brzoza *35,50 zł
23.Leszczyna *35,50 zł
24.Wierzba *35,50 zł
25.Topola *35,50 zł
26.Penicilium notatum *35,50 zł
27.Cladosporium herbarum *35,50 zł
28.Aspergillus fumigatus *35,50 zł
29.Alternaria tenuis *35,50 zł
30.Candida albicans *35,50 zł
31.Mucor racemosus *35,50 zł
32.Bylica pospolita *35,50 zł
33.Babka lancetowata *35,50 zł
34.Komosa biała *35,50 zł
35.Białko jajka *35,50 zł
36.Żółtko jajka *35,50 zł
37.Jajko całe *35,50 zł
38.Mleko krowie *35,50 zł
39.Alfa laktoalbumina *35,50 zł
40.Beta laktoglobulina *35,50 zł
41.Kazeina *35,50 zł
42.Ser cheddar *35,50 zł
43.Pszenica *35,50 zł
44.Żyto *35,50 zł
45.Jęczmień *35,50 zł
46.Owies *35,50 zł
47.Kukurydza *35,50 zł
48.Ryż *35,50 zł
49.Gryka *35,50 zł
50.Soja *35,50 zł
51.Gluten *35,50 zł
52.Wieprzowina *35,50 zł
53.Wołowina *35,50 zł
54.Kurczak *35,50 zł
55.Baranina *35,50 zł
56.Indyk *35,50 zł
57.Dorsz *35,50 zł
58.Tuńczyk *35,50 zł
59.Groch *35,50 zł
60.Fasola *35,50 zł
61.Pomidor *35,50 zł
62.Marchew *35,50 zł
63.Ziemniak *35,50 zł
64.Cebula *35,50 zł
65.Seler *35,50 zł
66.Pietruszka *35,50 zł
67.Ogórek *35,50 zł
68.Pomarańcza *35,50 zł
69.Truskawka *35,50 zł
70.Jabłko *35,50 zł
71.Banan *35,50 zł
72.Gruszka *35,50 zł
73.Śliwka *35,50 zł
74.Kiwi *35,50 zł
75.Orzech ziemny *35,50 zł
76.Orzech leszczyny *35,50 zł
77.Orzech pistacjowy *35,50 zł
78.Orzech włoski *35,50 zł
79.Kakao *35,50 zł
80.Kawa *35,50 zł
81.Czekolada *35,50 zł
82.Musztarda *35,50 zł
83.Pieprz czarny *35,50 zł
84.Koperek *35,50 zł
85.Jad pszczoły *35,50 zł
86.Jad osy *35,50 zł
87.Komar *35,50 zł
88.Jad szerszenia *35,50 zł
89.Chironomus pulmosus *35,50 zł
90.Glista ludzka *35,50 zł
91.Tasiemiec *35,50 zł
92.Toxocara canis *35,50 zł
93.Wełna *35,50 zł
94.Bawełna *35,50 zł
95.Amoxycylina *35,50 zł
96.Insulina wieprzowa *35,50 zł
97.Insulina ludzka *35,50 zł
98.Penicylina *35,50 zł
99.Drożdże *35,50 zł
100.Latex *35,50 zł
Lp.PaneleCena zewnętrzna
101.Mieszanka traw wczesnych: kupkówka pospolita,
kostrzewa łąkowa, życica trwała, tymotka łąkowa,
wiechlina łąkowa *
36,00 zł
102.Mieszanka traw późnych: tomka wonna, życica
trwała, trzcina pospolita, żyto, kłosówka wełnista *
36,00 zł
103.Mieszanka drzew: olsza szara, brzoza
brodawkowata, leszczyna, dąb, wierzba *
36,00 zł
104.Mieszanka chwastów: Bylica pospolita, pokrzywa
zwyczajna, nawłoć pospolita, babka lancetowata,
komosa biała *
36,00 zł
105.Mieszanka pleśni: Alternaria tenuis, Penicilium
notatum, Cladosprium herbarum, Aspergillus
fumigatus, Candida albicans *
36,00 zł
106.Mieszanka naskórków: naskórek psa, naskórek
kota, naskórek konia, naskórek krowy *
36,00 zł
107.Mieszanka pierza: kacze pióra, gęsie pióra, kurze
pióra, pierze indyka *
36,00 zł
108.PANEL POKARMOWY:
orzech laskowy, orzech ziemny, migdał, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia
143,00 zł
109.PANEL ODDECHOWY:
pyłek: brzozy brodawkowej, olszyny szarej, leszczyny, dębu, traw (mix), żyta, bylicy sp., babki lancetowatej, D.Farinae, D.Pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia, chomika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria tenius
143,00 zł
110.PANEL MIESZANY:
orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek: brzozy brodawkowej, traw(mix),bylicy sp., D.Farinae, D.Pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum
133,50 zł
111.Panel alergiczny: składniki mleka krowiego (IgE 6
alergenów: alfa laktoglobulina, beta laktoglobulina,
kazeina, laktoferyna, surowicza albumina wołowa
BSA) + marker CCD
114,50 zł

XXV. Badania Genetyczne *

Onkologia Molekularna

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.BRCA 1/2350,00 zł
2.HTGR510,50 zł
3.HPV126,50 zł

Diagnostyka Mikroorganizmów – Badania Jakościowe Techniką PCR

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Toxoplasma gondii127,00 zł
2.Borelia burgdorferii169,00 zł
3.CMV-wirus cytomegalii126,50 zł
4.HSV-wirus opryszczki108,50 zł
5.HBV-jakościowo111,50 zł
6.HCV-jakościowo98,00 zł
7.HCV-genotypowanie231,00 zł
8.EBV-jakościowo140,50 zł
9.HIV-jakościowo259,50 zł
10.Parwowirus B-19 test jakościowy182,50 zł
11.Cl. Difficile DNA w kale120,00 zł
12.Genatyczne badanie w kierunku koronawirusa SARS-
CoV-2 matodą PCR (wymazy z nosogardzieli) –
wynik w języku poskim
230,00 zł
13.Genatyczne badanie w kierunku koronawirusa SARS-
CoV-2 matodą PCR (wymazy z nosogardzieli) –
wynik w języku angielskim/obcym
250,00 zł
14.SARS-CoV-2/grypa A, grypa B/RSV308,00 zł
15.Geny zapalenia trzustki (SPINK1, PRSS1, CTRC,
CFTR)
1 436,00 zł

Badania Mikroorganizmów – Badania Ilościowe Techniką RealTime PCR Rotor-Gene

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.HCV-ilościowo99,00 zł
2.HBV-ilościowo104,00 zł
3.EBV-ilościowo142,50 zł
4.CMV-ilościowo111,00 zł
5.HIV-ilościowo259,50 zł
6.Parwowirus B-19 test ilościowy190,00 zł

Pakiety Badań

(dotyczy badań z tej samej próbki ; jeśli po badaniu jakościowym z pozytywnym wynikiem z tej samej próbki będzie wykonywane badania ilościowe)

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.HCV-ilościowo+genotypowanie315,50 zł
2.HCV-jakościowo+genotypowanie315,50 zł
3.HBV-jakościwo+ilościowo203,50 zł
4.HCV-jakościowo-ilościowo183,00 zł
5.HBV-jakościwo+lekooporność (YMDD)455,50 zł
6.HBV-jakościwo+lekooporność na entekawir455,50 zł

Diagnostyka Chorób Genetycznych

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.Hemochromatoza266,50 zł
2.Mukowiscydoza217,50 zł
3.Choroba Alzheimera123,00 zł
4.Choroba Parkinsona1 150,50 zł
5.Dziedziczna skłonność miażdżycowa
(genotypowanie ApoE+ApoB)
123,00 zł
6.Badanie polimorfizmu w genie IL28B SNP C/T (rs
12979860)
318,50 zł
7.HLA DQ2/HLA DQ8375,50 zł
8.Zespół Gilberta109,50 zł

Badania Genetyczne Wad Płodu *

Lp.ParametrCena zewnętrzna
1.PRISCA I /PAPP-A,wolneβhCG/108,50 zł
2.PRISCA II /AFP,βhCG,E3/147,00 zł
3.B HCG – Kryptor88,50 zł
4.PAPPA – Kryptor88,50 zł
5.Test oceny ryzyka wad chromosonalnych wg FMF89,00 zł

* badania wykonywane u podwykonawcy DIAGNOSTYKA Sp. z o.o we Wrocławiu na podstawie zawartej umowy