Cennik badań

Cennik badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w 2024 roku.

I. Hematologia

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Morfologia 25 parametrów (5dif)-wzór komputerowy  16,50 zł 
2.Morfologia 25 parametrów (5dif)-+ rozmaz mikroskopowy  28,00 zł 
3.Retikulocyty  107,00 zł 
4.OB.  13,00 zł 
5.Mielogram  191,00 zł 
6.Mielogram+badania cytochemiczne  191,00 zł 
7.Płytki krwi pobrane na cytrynian  16,50 zł 

II. Koagulologia

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.PT i fibrynogen/INR  23,50 zł 
2.APTT  16,00 zł 
3.Test korekcji APTT  18,00 zł 
4.Fibrynogen ilościowy (met.Clausa)  18,00 zł 
5.D-dimery ( ilościowo)  58,00 zł 
6.Antytrombina III  25,00 zł 
7.Białko C  91,00 zł 
8.Białko S  107,00 zł 

III. Analityka Ogólna

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Mocz – badanie ogólne  17,00 zł 
2.Mocz-ciężar właściwy  17,00 zł 
3.Glukoza i ciała ketonowe- mocz z porcji jednorazowej  12,00 zł 
4.Glukoza i ciała ketonowe w dobowej zbiórce moczu  12,00 zł 
5.Amylaza – mocz z porcji jednorazowej  14,00 zł 
6.Białko – mocz z porcji jednorazowej  14,00 zł 
7.Białkomocz dobowy  14,00 zł 
8.Glukoza w dobowej zbiórce moczu  12,00 zł 
9.Kreatynina w dobowej zbiórce moczu  12,00 zł 
10.Mocznik w dobowej zbiórce moczu  12,00 zł 
11.Kwas moczowy w dobowej zbiórce moczu  13,00 zł 
12.Sód i potas – mocz z porcji jednorazowej  13,00 zł 
13.Sód i potas w dobowej zbiórce moczu  13,00 zł 
14.Wapń w dobowej zbiórce moczu  12,00 zł 
15.Magnez w dobowej zbiórce moczu  13,00 zł 
16.Fosfor nieorganiczny w dobowej zbiórce moczu  12,00 zł 
17.Mikroalbuminuria – mocz z porcji jednorazowej  52,50 zł 
18.Mikroalbuminuria w dobowej zbiórce moczu  51,50 zł 
19.Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne  23,50 zł 
20.Liczba Addisa  12,00 zł 
21.Kamienie moczowe  28,00 zł 
22.Kał-krew utajona  17,00 zł 
23.Kał na resztki pokarmowe  13,50 zł 
24.Kał-obecność Helicobacter pylori  36,00 zł 
25.Płyn z jamy ciała – badanie ogólne  38,00 zł 
26.LDH w płynie z jam ciała  12,50 zł 
27.Leukocyty w płynie z jam ciała  16,50 zł 
28.Amylaza w płynach z jam ciała  14,50 zł 
29.Płyn stawowy-badanie ogólne  38,00 zł 
30.RF w płynie stawowym  19,00 zł 
31.Łańcuchy lekkie kappa w moczu*  90,00 zł 
32.Łańcuchy lekkie lambda w moczu*  90,00 zł 
33.Laktoferyna w kale  75,00 zł 
34.Cl. Difficile i GDH w kale  74,00 zł 
35.Wykrywanie i różnicowanie toksyn Shiga 1 i Shiga 2 w kale (test immunoenzymatyczny)  93,50 zł 
36.Wykrywanie swoistych pasm oligoklonalnych IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy metodą ogniskowania izoelektrycznego (IEF IgG) z immunoblottingiem  233,00 zł 
37.Kalprotektyna w kale / test jakościowy  63,00 zł 
38.Kalprotektyna w kale / test ilościowy met. ELISA  61,00 zł 
39.Rota+Adeno+Noro (wirusowe infekcje gastroenterologiczne) – badanie w kale  54,00 zł 

IV. Markery Sercowe

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Troponina I wysokoczuła  24,50 zł 
2.CKMB mass  27,00 zł 
3.BNP  55,50 zł 

V. Markery Nowotworowe

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.CEA  34,00 zł 
2.AFP  34,00 zł 
3.Ca 125 ( m.in. marker raka jajnika)  39,00 zł 
4.Ca 19.9( m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego)  39,00 zł 
5.Ca 15.3 ( m.in. marker raka jajnika i płuc )  39,00 zł 
6.TPS ( specyficzny polipeptyd tkankowy)*  68,00 zł 
7.β hCG we krwi  (ilościowo)  23,50 zł 
9.PSA wolne i całkowite  41,00 zł 
10.β2 mikroglobulina *  27,00 zł 
11.HE 4 (marker raka jajnika)  58,00 zł 
12.Wskaźnik ROMA  83,00 zł 

VI. Diagnostyka Chorób Infekcyjnych

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.HIV Combo (antygen+przeciwciała)  52,00 zł 
2.Anty – HAV total  222,00 zł 
3.Anty- HAV IgM  80,00 zł 
4.HbsAg  35,00 zł 
5.HbsAg  – test potwierdzenia  77,00 zł 
6.Anty – Be *  32,00 zł 
7.HbeAg *  30,00 zł 
8.Anty – HBs  49,00 zł 
9.Anty – HBc  32,00 zł 
10.Anty – HBc IgM  169,00 zł 
11.Anty – HCV  27,00 zł 
12.Anty – H.Pylori (półilościowo) *  23,50 zł 
13.Mononukleoza  21,00 zł 
14.Toxo IgG (ilościowo)  51,00 zł 
15.Toxo IgM (jakościowo)  51,00 zł 
16.Toxo IgG w PMR*  143,00 zł 
17.Toxo IgM w PMR*  143,00 zł 
18.Toxo IgG awidność*  53,00 zł 
19.CMV IgG   66,00 zł 
20.CMV IgM  61,50 zł 
21.Różyczka IgG (test ilościowo)  71,00 zł 
22.Różyczka IgM (test półilościowy)  110,00 zł 
23.Herpes 1 i 2 IgG-test jakościowy *  35,00 zł 
24.Herpes 1 i 2 IgM-test jakościowy *  35,00 zł 
25.Mykoplazma pneumoniae  IgG (pólilościowo) *  34,50 zł 
26.Mykoplazma pneumoniae IgM  (półilościowo) *  39,00 zł 
27.EBV IgG (półilościowo) *  34,50 zł 
28.EBV IgM (półilościowo) *  39,00 zł 
29.Bruceloza IgM (półilościowo) *  47,00 zł 
30.Bruceloza IgG (półilościowo) *  47,00 zł 
31.Toxokaroza IgG (półilościowo) *  29,00 zł 
32.Borelioza IgG ELISA / surowica we krwi  34,50 zł 
33.Borelioza IgM ELISA / surowica we krwi  39,00 zł 
34.Borelioza IgG met. Western-blot / surowica we krwi  101,00 zł 
35.Borelioza IgM met. Western-blot / surowica we krwi  101,00 zł 
36.Borelioza IgG w PMR (z możliwością obliczenia wsk. CSF)  104,00 zł 
37.Borelioza IgM w PMR   104,00 zł 
38.Borelioza IgM WESTERN BLOT w płynie mózgowo-rdzeniowym   115,00 zł 
39.Borelioza IgG WESTERN BLOT w płynie mózgowo-rdzeniowym   115,00 zł 
40.Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG *  31,00 zł 
41.Krztusiec (Bordetelle pertusis)IgM *  31,00 zł 
42.Krztusiec (Bordetelle pertusis)IgA *  31,00 zł 
43.Listerioza jakościowo *  44,00 zł 
44.Chlamydia trachomatis IgG (ELISA) ilościowo *  31,00 zł 
45.Chlamydia trachomatis IgA (ELISA) półilościowo *  31,00 zł 
46.Chlamydia trachomatis IgM *  31,00 zł 
47.Chlamydia pneumoniae IgG  (ilościowo) *  31,00 zł 
48.Chlamydia pneumoniae IgA *  31,00 zł 
49.Badanie w kierunku kiły/test ilościowy  37,00 zł 
50.Varicella zoster IgM (ospa) *  41,00 zł 
51.Varicella zoster IgG (ospa) *  41,00 zł 
52.Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana) IgG, IgM *  89,00 zł 
53.Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – 12 patogenów  483,00 zł 
54.Przeciwciała przeciwko Saccharomyces cerevisiae (ASA)  78,00 zł 
55.Myxovirus parotitis IgG (świnka)*  47,00 zł 
56.Myxovirus parotitis IgM (świnka)*  47,00 zł 
57.Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG*  97,00 zł 
58.Przeciwciała p/c odrze IgG*  64,00 zł 
59.Włośnica IgG  187,00 zł 
60.Test antygenowy II generacji SARS-CoV-2-Ag  53,00 zł 
61.Przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2-IgG  66,00 zł 
62.Przeciwciała SARS-CoV-2-IgM  66,00 zł 
63.Cryptosporidium parvum i Giardia lamblia w kale  131,50 zł 
64.Enterowirusy we krwi  209,50 zł 
65.Kleszczowe zapalenie mózgu TBE-IgG  118,00 zł 
66.Kleszczowe zapalenie mózgu TBE-IgM  117,00 zł 
67.VDRL w płynie mózgowo-rdzeniowym  42,50 zł 
68.FTA w płynie mózgowo-rdzeniowym  79,00 zł 
69.Przeciwciała przeciwko odrze IgG  40,50 zł 
70.Przeciwciała przeciwko odrze IgM  40,50 zł 

VII. Biochemia

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Glukoza  14,00 zł 
2.Glukoza /krew włośniczkowa/  12,00 zł 
3.Krzywa cukrowa (3 pkt.,75 g)  13,00 zł 
4.Krzywa cukrowa (2 pkt.,50 g)  12,00 zł 
5.Kreatynina  14,00 zł 
6.Klirens kreatyniny  12,00 zł 
7.Mocznik, BUN  15,00 zł 
8.Kwas moczowy  14,00 zł 
9.Bilirubina całkowita  15,00 zł 
10.Bilirubina bezpośrednia  15,00 zł 
11.AlAT  15,00 zł 
12.AspAT  15,00 zł 
13.GGTP  15,00 zł 
14.Cholesterol całkowity  15,00 zł 
15.Cholesterol HDL  17,00 zł 
16.Triglicerydy  13,00 zł 
17.Lipoproteina A*  91,00 zł 
18.Amylaza (diastaza)  14,00 zł 
19.Fosfataza zasadowa  16,00 zł 
20.LDH  12,00 zł 
21.Fosforany nieorganiczne  12,00 zł 
22.Magnez  14,00 zł 
23.Wapń zjonizowany  36,00 zł 
24.Wapń całkowity  14,00 zł 
25.Żelazo  14,00 zł 
26.TIBC ( żelazo, UIBC)  14,00 zł 
27.Transferyna  68,00 zł 
28.Cynk  22,00 zł 
29.Sód/potas/chlorki  15,00 zł 
30.Lit *  42,00 zł 
31.Białko całkowite  12,00 zł 
32.Albuminy  12,00 zł 
33.Albuminy w PMR  51,00 zł 
34.Proteinogram /elektroforeza  20,00 zł 
35.Diagnostyka białka monoklonalnego  251,00 zł 
36.IgG  23,00 zł 
37.IgG w PMR  24,00 zł 
38.IgA  16,50 zł 
39.IgM  36,00 zł 
40.Czynnik reumatoidalny RF  19,00 zł 
41.ASO  12,00 zł 
42.hs CRP (ultraczułe)  13,00 zł 
43.Prokalcytonina (test ilościowy)  83,00 zł 
44.Miedź w surowicy*  34,50 zł 
45.Miedź w moczu*  62,00 zł 
46.Ceruloplazmina *  29,00 zł 
47.CPK  14,00 zł 
48.Parametry krytyczne: RKZ, sód/potas, chlorki, wapń zjonizowany, hematokryt, glukoza, mleczany, hemoglobina całkowita, methemoglobina, oksyhemoglobina, karboksyhemoglobina  36,00 zł 
49.Krioglobuliny (test przesiewowy)  16,00 zł 
50.Kwasy żółciowe  75,00 zł 
51.CCP *  38,00 zł 
52.Alfa 1 antytrypsyna *  30,00 zł 
53.Lipaza *  20,00 zł 
54.Cholinesteraza*  19,00 zł 
55.Amoniak we krwi*  33,50 zł 

VIII. Toksykologia

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Alkohol etylowy  16,50 zł 

IX. Diagnostyka i Monitorowanie Funkcji Tarczycy

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.TSH III generacji  29,00 zł 
2.FT 3  31,00 zł 
3.FT 4  31,00 zł 
4.Anty – TPO  32,00 zł 
5.Anty – TG   32,00 zł 
6.Tyreoglobulina *  29,00 zł 
7.Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAG) *  46,00 zł 

X. Diagnostyka i Monitorowanie Funkcji Rozrodczych

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.E 2  38,00 zł 
2.Estriol wolny *  33,50 zł 
3.Progesteron  38,00 zł 
4.LH  38,00 zł 
5.FSH  25,50 zł 
6.PRL  38,00 zł 
7.PRL – test z metoclopramidem (2pkt.)  37,00 zł 
8.PRL – test z metoclopramidem (3pkt.)  51,00 zł 
9.Testosteron całkowity  28,00 zł 
10.Testosteron wolny *  34,50 zł 
11.DHS (DHEA) *  44,00 zł 
12.DHS – SO 4 *  53,00 zł 
13.Androstendion *  25,00 zł 
14.SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) *  28,00 zł 
15.Gonadotropina łożyskowa (β hCG)Test ilościowy   23,00 zł 
16.β hCG-test jakościowy  16,50 zł 
17.17-OH-progesteron we krwi  86,00 zł 

XI. Pozostałe Hormony

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Aldosteron *  43,50 zł 
2.Kortyzol we krwi  48,00 zł 
3.Kortyzol w moczu*   29,00 zł 
4.Katecholaminy w moczu*  181,00 zł 
5.Parathormon  37,00 zł 
6.IGF1 – insulinozależny czynnik wzrostu *  42,50 zł 
7.Hormon wzrostu *  41,00 zł 
8.ACTH *  29,00 zł 
9.Kalcytonina *  35,00 zł 
10.Gastryna *  58,00 zł 
11.Aktywność reninowa osocza *  122,00 zł 
12.metoksykatecholaminy w dobowej zbiórce moczu (metanefryna, normetanefryna, 3-metoksytyramina)  280,50 zł 

XII. Diagnostyka Anemii

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Ferrytyna  19,00 zł 
2.Witamina B 12  21,00 zł 
3.Kwas foliowy  23,50 zł 

XIII. Diagnostyka cukrzycy

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.CPE ( C – peptyd ) *  28,00 zł 
2.Insulina *  48,00 zł 
3. Wskaźnik insulinoodporności HOMA – IR   28,00 zł 
4.Hemoglobina glikowana HBA1C  35,00 zł 
5.Przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD)  194,00 zł 

XIV. Osteoporoza

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Pyrylinks D (dezoksypirydynolina) *  112,50 zł 
2.Osteokalcyna *  52,50 zł 
3.C – telopeptyd kolagenu I  (ICTP) *  104,00 zł 

XV. INNE

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Homocysteina  68,00 zł 
2.Leptyna *  58,50 zł 
3.IL – 6 interleukina   104,50 zł 
4.Erytropoetyna *  44,00 zł 
5.Wit.D3 metabolit 25 (OH)   42,50 zł 
6.Antygen HLA B-27*  105,00 zł 

XVI. Składniki Dopełniacza i Inne Enzymy

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.C 3c (składnik dopełniacza) *  31,00 zł 
2.C 4   (składnik dopełniacza)*  32,50 zł 

XVII. Monitorowanie stężęnia leków

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Teofilina *  48,50 zł 
2.Digoksyna *  48,50 zł 
3.Karbamazepina *  34,50 zł 
4.Kwas walproinowy *  30,50 zł 
5.Wankomycyna  92,00 zł 
6.Fenytoina *  52,50 zł 
7.6-merkaptopuryna*  249,00 zł 
8.Lewetyracetam*  119,50 zł 
9.Infliximab  452,00 zł 
10.Cyklosporyna  99,00 zł 

XVIII. Testy Narkotykowe

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Amfetamina w moczu  16,00 zł 
2.Ecstazy – MDMA w moczu  16,00 zł 
3.Marihuana  16,00 zł 
4.Metamfetamina  16,00 zł 
5.Opiaty/morfina  16,00 zł 

XIX. Immunologia Transfuzjologiczna

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Grupa krwi  58,50 zł 
2.Grupa krwi noworodka  35,00 zł 
3.Przeglądowe badania przeciwciał odpornościowych (dla ciężarnych) – kwalifikacja do podania immoglobuliny  28,00 zł 
4.Odczyn Coombsa (PTA + BTA)  34,50 zł 
5.Odczyn BTA  17,50 zł 
6.Próba zgodności dla 1 jednostki KKCZ
7.Skrzyżowanie każdej następnej jednostki

XX. Panele Badań

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Badania dla kobiet po 45 rż.                                                      (morfologia, OB, glukoza, przem.tł, E2, FSH, TSH III generacji)  58,50 zł 
2.Badania dla mężczyzn po 45 rż.                                                    (morfologia, OB,glukoza,przem.tł., PSA, TSH III generacji)  63,00 zł 
3.Badania okresowe                                                                                         (morfologia, OB., mocz)  23,00 zł 
4.Przemiana Tłuszczowa                                                                                (chol,HDL,LDL,TG)  24,50 zł 
5.Panel badań hormonalnych                                                                              (FSH, LH, PRL, Estradiol, Testosteron całkowity, TSH III generacji)  101,00 zł 
6.Panel badań dla kobiet planujących ciążę                                               (Morfologia, OB, Glukoza, Cholesterol całkowity, ALAT, Kreatynina, Wapń całk., Magnez, CRP, TSH III generacji, PRL, Anty-HBs, Anty-HCV, Test skiringowy w kierunku kiły, Toxo IgG, Różyczka IgG, CMV IgG, Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA), Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA))  255,50 zł 
7.Panel badań tarczycowych                                                                         (TSH III generacji, FT4, Anty – TPO)  48,00 zł 
8.Panel badań tarczycowych rozszerzonych                                              (TSH III generacji, FT3, FT4, Anty – TPO, Anty – TG)  78,00 zł 
9.Panel badań w diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową                                                                                                                     (HBsAg, Anty – HCV, HIV Combo (antygen+przeciwciała), Test skriningowy w kierunku kiły, Herpes 1 i 2 IgG, Herpes 1 i 2 IgM, Chlamydia trachomatis IgG, Chlamydia trachomatis IgM)  156,00 zł 
10.Panel badań reumatycznych                                                                      (Morfologia, OB, Kwas moczowy, CRP, RF, ASO, Anty – CCP, Przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwplazmatyczne – test przesiewowy (IIF, Hep-2))  87,00 zł 
11.Panel badań celiakia                                                                                     (Transglutaminaza tkankowa IgA, IgA, Przeciwciała przeciw endomysium IgA Ema (IIF), Przeciwciała przeciw deaminowanej gliadynie (ELISA), IgG ilościowo  178,00 zł 
12.Panel badań w kierunku boreliozy                                                            (Borelioza IgG ELISA, Borelioza IgM ELISA)  67,00 zł 
13.Panel nowotworowy dla kobiet                                                                  (Wskaźnik ROMA,CEA, AFP, Ca 19.9, Ca 15.3)  182,50 zł 
14.Panel nowotworowy dla mężczyzn                                                            (PSA wolne i całkowite, CEA, AFP, Ca 19.9)  87,00 zł 

XXI. Wymaz z pochwy na obecność plemników

ParametrCena zewnętrzna
Wymaz z pochwy na obecność plemników40,00 zł

XXII. Krew do odwirowania

ParametrCena zewnętrzna
Krew do odwirowania18,00 zł

XXIII. Autoimmunologia

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne-test przesiewowy (IIF,Hep-2)  46,00 zł 
2.Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne ANA Profil 3 Euroline (RNP/Sm;Sm;SS-A;SS-B;Ro-52;Scl-70;PM-Scl;Jo-1;Cent B;ds. DNA; NUC;Hi;RIB;PCNA;AMA-M2, DFS 70)  128,00 zł 
3.Przeciwciała mitochondrialne (AMA)(IIF)/Euroline  46,00 zł 
4.Przeciwciała mitochondrialne (AMA)typu M2(IIF)/Euroline  46,00 zł 
5.Przeciwciała przeciw dsDNA (ilościowo ELISA)  75,00 zł 
6.Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA)(IIF)  46,00 zł 
7.Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA (IIF)  55,00 zł 
8.Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA (IIF)  51,00 zł 
9.Przeciwciała pemphigus/pemphigoid (IIF)*  71,00 zł 
10.Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) i błonie pęcherzyków płucnych (Goodpasture¢s Syndrome )(IIF)*  63,50 zł 
11.Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) EUROLINE lub IIF  56,00 zł 
12.Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)*  56,50 zł 
13.Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle¢a i przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA)(IIF)*  61,50 zł 
14.Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF)*  65,00 zł 
15.Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)(IIF)  45,00 zł 
16.Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca (Miasthenia gravis) (IIF)*  71,00 zł 
17.Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF)*  63,50 zł 
18.Przeciwciała anty-LKM (IIF)/Euroline  40,50 zł 
19.Panel wątrobowy PEŁNY(IIF + EUROLINE)(ANA,AMA,ASMA,aLKM+IIF) + (AMA-MZ,MZ-3EBPO,SP-100,PML,gp210,LKM-1,LC-1,SLA/LP,Ro-5Z)/Euroline  163,50 zł 
20.Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrzyca), komórkom miedzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna i Colitis Ulcerosa)(IIF)*  101,00 zł 
21.Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF)*  57,50 zł 
22.Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF) *  83,50 zł 
23.Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF) *  53,00 zł 
24.Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF) *  47,00 zł 
25.Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA) *  34,50 zł 
26.Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA) *  34,50 zł 
27.Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgG (ELISA) *  35,00 zł 
28.Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgM (ELISA) *  35,00 zł 
29.Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM (ELISA) *  85,00 zł 
30.Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG (ELISA) *  50,00 zł 
31.Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM (ELISA) *  45,00 zł 
32.Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM (ELISA) *  58,50 zł 
33.Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG (ELISA) *  47,00 zł 
34.Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM (ELISA) *  47,00 zł 
35.Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM (ELISA) *  84,00 zł 
36.Antykoagulant toczniowy (testy krzepnięcia) *  64,00 zł 
37.Transglutaminaza tkankowa IgG   91,00 zł 
38.Transglutaminaza tkankowa IgA   91,00 zł 
39.Różnicowanie przeciwciał ANCA, półilościowo, metodą ELISA, profil przeciwciał PR3, laktoferyna, MPO, elastana, katepsyna G, BPI  195,00 zł 
40.Profil sclerosis – p/ciała swoiste dla twardziny układowej (EUROLINE, 13 AG: Scl-70; CENP A; CENP B; RP11; RP 155; fibrylaryna, NOR-90; Th/To; PM-Scl 100; PM-Scl 75; Ku; PDGFR, Ro-52)  188,00 zł 
41.Profil Myositis – p/ciała swoiste dla zapalenia mięśni (EUROLINE, 11 Ag: Mi-2; Ku; PM-Scl 100; PM-Scl 75; Jo-1; SRP; PL-7; PL-12; EJ; OJ; Ro-52)  192,00 zł 
42.Przeciwciała przeciw receptorowi acetylocholiny (anty-AchR) *  157,00 zł 
43.Panel przeciwciał onkoneuronalnych *  245,00 zł 
44.Przeciwciała przeciw deamidowanej gliadynie (ELISA), IgG ilościowo  37,00 zł 
45.Przeciwciała przeciw akwaporynie 4 (IIF) *  254,00 zł 
46.Przeciwciała przeciwko receptorom NMDA w płynie mózgowo-rdzeniowym  752,00 zł 

XXIV. Diagnostyka Alergii In Vitro

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.IgE całkowite  25,50 zł 
2.Mieszanka kurzu domowego (Bencard) *  35,50 zł 
3.Roztocze kurzu domowego *  35,50 zł 
4.Roztocze mączne *  35,50 zł 
5.Acarus siro *  35,50 zł 
6.Lepidoglyphus destructor *  35,50 zł 
7.Tyrophagus putescientiae *  35,50 zł 
8.Karaluch-prusak *  35,50 zł 
9.Odchody gołębia *  35,50 zł 
10.Sierść kota *  35,50 zł 
11.Sierść psa *  35,50 zł 
12.Sierść konia *  35,50 zł 
13.Sierść świnki morskiej *  35,50 zł 
14.Pióra papużki falistej *  35,50 zł 
15.Naskórek owcy *  35,50 zł 
16.Naskórek królika *  35,50 zł 
17.Pierze (pióra gęsi) *  35,50 zł 
18.Naskórek chomika *  35,50 zł 
19.Pióra kaczki *  35,50 zł 
20.Pióra kanarka *  35,50 zł 
21.Olcha *  35,50 zł 
22.Brzoza *  35,50 zł 
23.Leszczyna *  35,50 zł 
24.Wierzba *  35,50 zł 
25.Topola *  35,50 zł 
26.Penicilium notatum *  35,50 zł 
27.Cladosporium herbarum *  35,50 zł 
28.Aspergillus fumigatus *  35,50 zł 
29.Alternaria tenuis *  35,50 zł 
30.Candida albicans *  35,50 zł 
31.Mucor racemosus *  35,50 zł 
32.Bylica pospolita *  35,50 zł 
33.Babka lancetowata *  35,50 zł 
34.Komosa biała *  35,50 zł 
35.Białko jajka *  35,50 zł 
36.Żółtko jajka *  35,50 zł 
37.Jajko całe *  35,50 zł 
38.Mleko krowie *  35,50 zł 
39.Alfa laktoalbumina *  35,50 zł 
40.Beta laktoglobulina *  35,50 zł 
41.Kazeina *  35,50 zł 
42.Ser cheddar *  35,50 zł 
43.Pszenica *  35,50 zł 
44.Żyto *  35,50 zł 
45.Jęczmień *  35,50 zł 
46.Owies *  35,50 zł 
47.Kukurydza *  35,50 zł 
48.Ryż *  35,50 zł 
49.Gryka *  35,50 zł 
50.Soja *  35,50 zł 
51.Gluten *  35,50 zł 
52.Wieprzowina *  35,50 zł 
53.Wołowina *  35,50 zł 
54.Kurczak *  35,50 zł 
55.Baranina *  35,50 zł 
56.Indyk *  35,50 zł 
57.Dorsz *  35,50 zł 
58.Tuńczyk *  35,50 zł 
59.Groch *  35,50 zł 
60.Fasola *  35,50 zł 
61.Pomidor *  35,50 zł 
62.Marchew *  35,50 zł 
63.Ziemniak *  35,50 zł 
64.Cebula *  35,50 zł 
65.Seler *  35,50 zł 
66.Pietruszka *  35,50 zł 
67.Ogórek *  35,50 zł 
68.Pomarańcza *  35,50 zł 
69.Truskawka *  35,50 zł 
70.Jabłko *  35,50 zł 
71.Banan *  35,50 zł 
72.Gruszka *  35,50 zł 
73.Śliwka *  35,50 zł 
74.Kiwi *  35,50 zł 
75.Orzech ziemny *  35,50 zł 
76.Orzech leszczyny *  35,50 zł 
77.Orzech pistacjowy *  35,50 zł 
78.Orzech włoski *  35,50 zł 
79.Kakao *  35,50 zł 
80.Kawa *  35,50 zł 
81.Czekolada *  35,50 zł 
82.Musztarda *  35,50 zł 
83.Pieprz czarny *  35,50 zł 
84.Koperek *  35,50 zł 
85.Jad pszczoły *  35,50 zł 
86.Jad osy *  35,50 zł 
87.Komar *  35,50 zł 
88.Jad szerszenia *  35,50 zł 
89.Chironomus pulmosus *  35,50 zł 
90.Glista ludzka *  35,50 zł 
91.Tasiemiec *  35,50 zł 
92.Toxocara canis *  35,50 zł 
93.Wełna *  35,50 zł 
94.Bawełna *  35,50 zł 
95.Amoxycylina *  35,50 zł 
96.Insulina wieprzowa *  35,50 zł 
97.Insulina ludzka *  35,50 zł 
98.Penicylina *  35,50 zł 
99.Drożdże *  35,50 zł 
100.Latex *  35,50 zł 
Lp.PANELE:Cena zewnętrzna
101.Mieszanka traw wczesnych:  kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, życica trwała, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa *  36,00 zł 
102.Mieszanka traw późnych:  tomka wonna, życica trwała, trzcina pospolita, żyto, kłosówka wełnista *  36,00 zł 
103.Mieszanka drzew: olsza szara, brzoza brodawkowata, leszczyna, dąb, wierzba *  36,00 zł 
104.Mieszanka chwastów: Bylica pospolita, pokrzywa zwyczajna, nawłoć pospolita, babka lancetowata, komosa biała *  36,00 zł 
105.Mieszanka pleśni:  Alternaria tenuis, Penicilium notatum, Cladosprium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans *  36,00 zł 
106.Mieszanka naskórków:  naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek krowy *  36,00 zł 
107.Mieszanka pierza:  kacze pióra, gęsie pióra, kurze pióra, pierze indyka *  36,00 zł 
108.PANEL POKARMOWY:orzech laskowy, orzech ziemny, migdał, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia*  143,00 zł 
109.PANEL ODDECHOWY:pyłek: brzozy brodawkowej, olszyny szarej, leszczyny, dębu, traw (mix), żyta, bylicy sp., babki lancetowatej, D.Farinae, D.Pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia, chomika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria tenius*  143,00 zł 
110.PANEL MIESZANY:orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchewka, dorsz,  jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek: brzozy brodawkowej, traw(mix),bylicy sp., D.Farinae, D.Pteronyssinus,  naskórek: psa, kota, konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum*  133,50 zł 
111.Panel alergiczny: składniki mleka krowiego (IgE 6 alergenów: alfa laktoglobulina, beta laktoglobulina, kazeina, laktoferyna, surowicza albumina wołowa BSA) + marker CCD*  114,50 zł 

XXV. Badania Genetyczne *

Onkologia Molekularna

PARAMETRCena zewnętrzna 
1.BRCA 1/2  371,00 zł 
2.HTGR  541,00 zł 
3.HPV  134,00 zł 

Diagnostyka Mikroorganizmów – Badania Jakościowe Techniką PCR

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Toxoplasma gondii  135,00 zł 
2.Borelia burgdorferii  179,00 zł 
3.CMV-wirus cytomegalii  134,00 zł 
4.HSV-wirus opryszczki  115,00 zł 
5.HBV-jakościowo  118,00 zł 
6.HCV-jakościowo  104,00 zł 
7.HCV-genotypowanie  245,00 zł 
8.EBV-jakościowo  149,00 zł 
9.HIV-jakościowo  275,00 zł 
10.Parwowirus B-19 test jakościowy  193,50 zł 
11.Cl. Difficile DNA w kale  127,00 zł 
12.Genatyczne badanie w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 matodą PCR (wymazy z nosogardzieli) – wynik w języku poskim  244,00 zł 
13.Genatyczne badanie w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 matodą PCR (wymazy z nosogardzieli) – wynik w języku angielskim/obcym  265,00 zł 
14. SARS-CoV-2/grypa A, grypa B/RSV  326,50 zł 
15.Geny zapalenia trzustki (SPINK1, PRSS1, CTRC, CFTR)  1 522,00 zł 

Badania Mikroorganizmów – Badania Ilościowe Techniką RealTime PCR Rotor-Gene

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.HCV-ilościowo  105,00 zł 
2.HBV-ilościowo  110,00 zł 
3.EBV-ilościowo  151,00 zł 
4.CMV-ilościowo  118,00 zł 
5.HIV-ilościowo  275,00 zł 
6.Parwowirus B-19 test ilościowy  201,50 zł 

Pakiety Badań

(dotyczy badań z tej samej próbki ; jeśli po badaniu jakościowym z pozytywnym wynikiem z tej samej próbki będzie wykonywane badania ilościowe)

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.HCV-ilościowo+genotypowanie  334,50 zł 
2.HCV-jakościowo+genotypowanie  334,50 zł 
3.HBV-jakościwo+ilościowo  216,00 zł 
4.HCV-jakościowo-ilościowo  194,00 zł 
5.HBV-jakościwo+lekooporność (YMDD)  483,00 zł 
6.HBV-jakościwo+lekooporność na entekawir  483,00 zł 

Diagnostyka Chorób Genetycznych

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.Hemochromatoza  282,50 zł 
2.Mukowiscydoza  231,00 zł 
3.Choroba Alzheimera  130,50 zł 
4.Choroba Parkinsona  1 220,00 zł 
5.Dziedziczna skłonność miażdżycowa(genotypowanie ApoE+ApoB)  130,50 zł 
6.Badanie polimorfizmu w genie IL28B SNP C/T (rs 12979860)  338,00 zł 
7.HLA DQ2/HLA DQ8   398,00 zł 
8.Zespół Gilberta  116,00 zł 

Badania Genetyczne Wad Płodu *

Lp.PARAMETRCena zewnętrzna 
1.PRISCA I  /PAPP-A,wolneβhCG/  115,00 zł 
2.PRISCA II  /AFP,βhCG,E3/  156,00 zł 
3.B HCG – Kryptor  94,00 zł 
4.PAPPA – Kryptor  94,00 zł 
5.Test oceny ryzyka wad chromosonalnych wg FMF  94,00 zł 

* badania wykonywane u podwykonawcy DIAGNOSTYKA Sp. z o.o we Wrocławiu na podstawie zawartej umowy