Pogotowie Ratunkowe

Lokalizacja: Budynek B, przy ul. Poznańskiej 79, obok „okrąglaka”

W skład Pogotowia Ratunkowego wchodzą :

 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S – (lekarz + ratownik med. + ratownik med.-kierowca)
 6 Zespołów Ratownictwa Medycznego typu P – (ratownik med./ piel. systemu + ratownik med.-kierowca),

  •  1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P stacjonuje przy ul. Toruńskiej
  •  1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P stacjonuje w Stawiszynie przy ul. Starościńskiej 11
  •  1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P stacjonuje w Brzezinach przy ul. 1000-lecia 10/1
  •  1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P stacjonuje w Liskowie przy ul. Ks. Blizińskiego 56
  •  2 Zespoły Ratownictwa Medycznego typu P stacjonują przy ul. Poznańskiej 79
  •  1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S stacjonuje przy ul. Poznańskiej 79

Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu zatrudnia :

  • 6 lekarzy
  • 47 ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
  • 39 ratowników medycznych
  • 7 pielęgniarek systemu

Ratownicy medyczni to profesjonalna kadra o bardzo dobrym przygotowaniu medycznym (znaczna część ma wykształcenie wyższe), która ustawiczne doskonali się zawodowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Prowadzą również szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego dla innych.