Oddziały

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

poniedziałek – piątek: 08:00-14:00

Przy ul. Poznańskiej 79

+48 627 651 251

Przy ul. Toruńskiej 7

+48 627 651 251

Poradnia Onkologiczna
Poradnia Chirurgii Onkologicznej

poniedziałek – czwartek: 08:00-14:00
+48 627 651 251

Poradnia Chorób Zakaźnych

poniedziałek: 09:00-13:00
wtorek: 14:35 – 18:30
piątek: 14:35 – 18:00
+48 627 651 251

Porada specjalistyczna to wydanie przez lekarza specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie opieką specjalistyczną.

Jeżeli wystarczy jednorazowa konsultacja, lekarz specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza kierującego (podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego). W przypadku, gdy pacjent zostaje objęty opieką poradni specjalistycznej i wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia lekarz specjalista.

Od momentu, gdy lekarz specjalista przejmuje leczenie, to on kieruje i finansuje potrzebne badania diagnostyczne, które są niezbędne w przebiegu dalszego leczenia. Lekarz specjalista nie odsyła pacjenta w celu wykonania badań do lekarza POZ/rodzinnego. Badania należy wykonać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Napierała W oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne polegające na wstępnej…

Oddział Urologiczny

Kierownik Oddziału: lek. Jarosław TurkiewiczPielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Dębowska Oddział Urologiczny w Kaliszu…

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Kierownik: dr n. med. Ireneusz UrbaniakPielęgniarka Oddziałowa: mgr Katarzyna Banaszkiewicz-Surowa Liczba łóżek: 35,…

Oddział Udarowy

Kierownik Oddziału: lek. Marta DziedzicPielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Marciniak

Oddział Reumatologiczny

Kierownik: lek. Maria Bartosik-Twardowskap.o. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dorota Broniecka Oddział Reumatologiczny w zakresie leczenia szpitalnego…

Oddział Rehabilitacyjny

Kierownik: lek. Aurelia KompanowskaPielęgniarka Oddziałowa: Olga Gołaszewska Oddział realizuje kompleksowe świadczenia rehabilitacyjne w…

Oddział Psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. Sylwia Szwedowska-TarczyńskaPielęgniarz Oddziałowy: mgr Dariusz Kowalski Oddział Psychiatryczny powstał w…

Oddział Otolaryngologiczny

Kierownik Oddziału: dr n. med. Jerzy ManasterskiPielęgniarka Oddziałowa: Renata Kotecka Oddział Otolaryngologiczny świadczy…

Oddział Onkologii Klinicznej

Kierownik: lek. Krzysztof RożnowskiPielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Soszyńska Oddział Onkologii Klinicznej został otwarty…

Oddział Okulistyczny

Kierownik: lek. Jacek UrbaniakPielęgniarka Oddziałowa: Izabela Kasprzycka Usługi:– operacja usunięcia zaćmy metodą fakoemulsifikacji ultradźwiękowej–…

Oddział Neurologiczny

Kierownik: lek. Witold PawelczakPielęgniarka Oddziałowa: mgr Wanda Konieczna Telefony:Punkt Pielęgniarski: +48 (62) 765…

Oddział Neurochirurgiczny

Kierownik Oddziału: lek. Wiesław SkowrońskiPielęgniarka Oddziałowa: mgr Sylwia Gałęzewska-Bijak Oddział Neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala…

Oddział Kardiologiczny

Kierownik: dr n. med. Paweł CzajaPielęgniarka Oddziałowa: mgr Aneta Sikora Nasz zespół to…

Oddział Chorób Zakaźnych

Kierownik Oddziału: lek. Katarzyna Burchart-AdamczykPielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Zdunek Oddział Chorób Zakaźnych świadczy…

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Kierownik Oddziału: lek. Sławomir WaszczyńskiPielęgniarka Oddziałowa: mgr Angelika Molka Wykwalifikowany personel lekarsko –…

Oddział Chorób Dziecięcych

Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr SudaPielęgniarka Oddziałowa: mgr Joanna Pawlicka-Salamon Oddział Chorób…

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: lek. stom. Barbara Drobniewska-NowickaPielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Kałużna Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Kaliszu…