Oddział Kardiologiczny

Kierownik: dr n. med. Paweł Czaja
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aneta Sikora

Nasz zespół to doświadczeni lekarze zapewniający naszym pacjentom profesjonalną całodobową opiekę.

Oferowane zabiegi:
• Kompleksowa diagnostyka i terapia w zakresie kardiologii inwazyjnej
• Zabiegi koronarografii i koronaroplastyka wieńcowa z użyciem stentów oraz nowoczesnych technik obrazowania tętnic wieńcowych metodami ultrasonograficznymi IVUS, FFR
• Możliwość leczenia inwazyjnego zwężeń tętnic obwodowych (szyjnych, biodrowych oraz tętnic kończyn dolnych)
• Nowoczesne leczenie świeżego zawału serca metodami kardiologii inwazyjnej w systemie całodobowego dyżuru hemodynamicznego.
• Implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiostymulatorów
• Implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiowerterów i defibrylatorów (AICD)
• Implantacja oraz kontrola i programowanie układów resynchronizujących (CRT-D, CRT-P)
• Implantacja pętlowych rejestratorów zdarzeń
• Kompleksowa diagnostyka nieinwazyjna
• Echo serca
• EKG metodą HOLTERA
• Elektrokardiograficzne testy wysiłkowe
• Testy pionizacyjne
• Stymulacja przezprzełykową lewego przedsionka
• Holter ciśnieniowy
• Ambulatoryjne porady kardiochirurgiczne i kardiologiczne w ramach oddziałowej poradni kardiologicznej
• Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca za pomocą zabiegów ablacji

Oddział dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do kompleksowej, inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, miedzy innymi: angiograf AXIOM ARTIS FC firmy Siemens, ultrasonograf wewnątrz-wieńcowy firmy Boston-Scientific, nowoczesne echokardiografy, zestaw holterowski Oxford.

Godziny odwiedzin: 14:00 – 17:00

Przygotowanie do hospitalizacji planowej:
Przyjęcia planowe odbywają się na 6 piętrze Oddziału Kardiologii odcinek „D” od godz. 07:30.

Pacjent zgłasza się na czczo, z całą dokumentacją medyczną, w szczególności z kartami informacyjnymi leczenia szpitalnego, wynikami badań dodatkowych, informacją o przyjmowanych lekach.

Numer telefonu dla pacjentów ustalających terminy lub wymagających dodatkowych informacji związanych z przyjęciem na oddział: 62 76 51 754

Kierownik Oddziału – tel. 62 76 51 752
Sekretariat  Oddziału odcinka „A” – tel. 62 76 51 754

Nasi lekarze:

  • dr n. med.

    Paweł Czaja

  • lek.

    Grażyna Borej-Nowicka