Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik: lek. Aleksandra Połońska-Kiszewska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ludmiła Fursewicz-Dałek

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka pełni rolę ośrodka II poziomu referencyjnego opieki nad matką i noworodkiem od 1995 roku. Zapewnia całodobową opiekę lekarską specjalistów neonatologów oraz pielęgniarek wszystkim noworodkom potrzebującym pomocy urodzonym w naszym szpitalu oraz okolicznych szpitalach rejonowych. Oddział dysponuje 10 miejscami ciągłej i pośredniej opieki nad noworodkiem, 15 miejscami zorganizowanymi w systemie matka–dziecko, oraz 3 stanowiskami intensywnej terapii.

Jesteśmy po to aby pomagać najmłodszym
W ramach Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka funkcjonuje oddział matka – dziecko, w którym mamy przebywają z dziećmi (rooming’in). Dzięki temu mają ciągły kontakt z dzieckiem, uczestniczą przy badaniu dziecka przez lekarza neonatologa oraz przy wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych wykonywanych przez personel szpitala.

Zdrowy urodzony noworodek – z porodu fizjologicznego po około 2 godzinach przewieziony jest z matką do oddziału położniczego na odcinek matka – dziecko.
Po cięciu cesarskim zdrowy noworodek również od chwili urodzenia przebywa z matką w oddziale matka – dziecko.

Poród i pierwsze chwile po porodzie
• dziecko rodzi się na brzuch i w ramiona Mamy (kontakt skóra do skóry)
• ocena noworodka według skali Apgar – położna lub lekarz ocenia zabarwienie skóry, napięcie mięśniowe, częstość pracy serca, częstość oddechów, oraz obecność odruchów noworodkowych (po 2 pkt. za każdy parametr – do 10 pkt.)
• w późniejszym okresie ważenie i mierzenie
• podanie witaminy K celem profilaktyki krwawień u noworodka
• zakroplenie oczu w celu zabezpieczenia przed infekcją worka spojówkowego

Pierwsze karmienie noworodka
• poród fizjologiczny – pierwsze przystawienie dziecka do piersi i karmienie odbywa się podczas pierwszego kontaktu na sali porodowej
• poród przez cesarskie cięcie – pierwsze przystawienie do piersi odbywa się w oddziale matka – dziecko najczęściej w ciągu pierwszych 2 godzin po porodzie.

Kolejne dni noworodka w oddziale
• codzienne badanie noworodka przez lekarza neonatologa oraz pełna informacja o stanie zdrowia dziecka
• szczepienia przeciwko gruźlicy (BCG) , przeciwko żółtaczce typu (WZW B)
• test pulsoksymetryczny – wykonywany u każdego noworodka celem wykrycia wad serca
• przesiewowe badanie słuchu – wykonywane jest podczas snu, w przypadku nieprawidłowego wyniku dziecko kierowane jest na szczegółową diagnostykę do Poradni Audiologicznej
• wykonanie testów przesiewowych krwi w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy i wrodzonej niedoczynności tarczycy – test pobierany jest po ukończeniu przez noworodka 48 godzin życia i przesyłany do Pracowni Badań Przesiewowych. Rodzice powiadamiani są przez Pracownię wyłącznie w przypadku nieprawidłowego wyniku.

Personel medyczny oddziału sprawuje ciągłą opiekę nad matką i dzieckiem mając na uwadze z jednej strony potrzebę wypoczynku przez położnicę po porodzie a z drugiej potrzebę stopniowego wdrażania się do obowiązków macierzyńskich, nauki pielęgnacji noworodka oraz nabycie umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia.
Zapewniamy codzienny, stały kontakt lekarza neonatologa oraz pełne informacje o stanie zdrowia dziecka.
Porad związanych z karmieniem dziecka udziela międzynarodowy doradca laktacyjny.
Podczas pobytu w oddziale szpital zapewnia potrzebne kosmetyki do pielęgnacji dziecka, ubranka oraz pieluchy.

W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych z noworodkiem jest on diagnozowany i leczony w naszym oddziale, bez konieczności przewożenia dziecka do innego szpitala.

Najczęściej udzielana pomoc noworodkom:
• wcześniakom z niską masą urodzeniową, z niedotlenienia okołoporodowego
• w stanach niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (zespół zaburzeń oddychania, bezdechu, wewnątrzmaciczne zapalenie płuc, zespoły ucieczki powietrza)
• z żółtaczką patologiczną
• aspiracyjnym zapaleniem płuc
• chorobą hemolityczną
• zakażeniem wewnątrzmacicznym
• przy oddziale funkcjonuje Poradnia Oceny Rozwoju Małego Dziecka w której oceniamy rozwój dzieci z ryzyka okołoporodowego
 dla noworodków przebywających w oddziale Intensywnej Terapii Noworodków stosujemy metodę kangurowania przez matkę

Odwiedziny
Matki będące w szpitalu mogą przebywać przy dzieciach w oddziałach bez ograniczeń, ojcowie mogą odwiedzać dzieci w godzinach od 11.00 do 18.00. Odwiedziny innych osób możliwe po uzgodnieniu z lekarzem.
Informacje o stanie zdrowia dziecka udziela ordynator lub lekarz prowadzący w dni robocze od 11.00-13.00. W godzinach popołudniowych oraz w dniu wolne od pracy – lekarz dyżurny.

Oddział dysponując sprzętem diagnostyczno-leczniczym i monitorującym najnowszej generacji, zapewnia troskliwą i fachową specjalistyczną opiekę doświadczonego zespołu lekarsko – pielęgniarskiego. Lekarze oddziału są członkami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego z którym ściśle współpracują, co gwarantuje podopiecznym oddziału i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu.

Nasi lekarze:

  • lek.

    Aleksandra Połońska-Kiszewska