Docenieni za donacje

Nowoczesny respirator otrzymał Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym szpitalu. Urządzenie kosztowało prawie 163 tysiące złotych, a jego zakup sfinansowany został z Narodowego Programu Transplantacyjnego.

respirator

Z tego samego źródła sfinansowany został zakup 4 kadriomonitorów, które również trafiły na OIOM. Kardiomonitory kosztowały w sumie 337 tysięcy złotych.

W 2023 roku, w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego, Ministerstwo Zdrowia przewidziało doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną podmiotów aktywnych donacyjnie. Oznacza to pełne sfinansowanie zakupu dowolnie wskazanego sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

WSZ w Kaliszu znalazł się w gronie szpitali z największą aktywnością donacyjną w 2022 r., w której uwzględniona została liczba zidentyfikowanych dawców potencjalnych oraz rzeczywistych, liczba pobranych do przeszczepiania narządów, jak również liczba zidentyfikowanych dawców tkanek.

„Szpitale, które identyfikują i kwalifikują dawców narządów i tkanek, pełnią w systemie ochrony zdrowia szczególną rolę” – podkreśliło Ministerstwo Zdrowia, przekazując w lipcu mijającego roku decyzję o przyznaniu 500 tysięcy złotych dotacji dla WSZ w Kaliszu.

To dzięki Pacjentom i ich Bliskim, którzy świadomie zgadzają się na donacje, a także dzięki pracy zespołu koordynującego (zespół ten identyfikuje, kwalifikuje oraz sprawuje opiekę nad dawcami), wiele osób, dla których przeszczep jest zwykle jedyną szansą na życie, może ponownie cieszyć się tym bezcennym darem.