EKG dla ortopedii i SOR

W 2023 r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu została podpisana umowa prewencyjna
nr 4864/2023/PZUZ/20/Łódź. Przedmiotem umowy było dofinansowanie zakupu elektrokardiografów na potrzeby Oddziału Urazowo – Ortopedycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakup sprzętu medycznego miał na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną. Elektrokardiograf jest to urządzenie służące do badań EKG serca, sprawdzenia czynności elektrycznej pracy mięśnia sercowego. Aparaty EKG uznawane są za jedne z najlepszych urządzeń w diagnostyce chorób i zaburzeń rytmu serca.

Dofinansowanie ze środków PZU Życie S.A. wyniosło 11 961 zł.