Poruszają serca Pacjentów

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii w naszym szpitalu stara się być na bieżąco ze wszystkimi istotnymi nowościami klinicznymi, które przynoszą największe korzyści dla poprawy zdrowia naszych chorych. Nowoczesna metoda implantacji stymulatorów serca z wykorzystaniem układu bodźcoprzewodzącego mięśnia sercowego jest jedną z nich.

„Ideą tych zabiegów jest odtworzenie przy pomocy wkręcanych bardzo precyzyjnie elektrod stymulatorowych, naturalnej, fizjologicznej i tym samym najlepszej dla chorego drogi przebiegu impulsów elektrycznych w sercu, a co w końcowym efekcie przekłada się na poprawę funkcji skurczowej całego mięśnia sercowego. Zabiegi te są szczególnie istotne dla chorych z niewydolnością serca i towarzyszącymi temu zaburzeniami przewodnictwa. Dają szansę na poprawę jakości życia, a co ważniejsze jego wydłużenie” – podkreśla dr Marek Zieliński, kierownik pracowni.

Kardiologia

Trzeba zaznaczyć, że poziom trudności tych zabiegów jest dużo wyższy niż standardowych procedur implantacyjnych. Wymaga więcej czasu, wiedzy, środków oraz zaangażowania większego zespołu ludzkiego.

„Jednakże obserwowana przez nas poprawa kliniczna i pozytywne efekty zgłaszane przez pacjentów są bezsprzecznie większe niż koszty pokonanych trudności. Zespół Pracowni Elektroterapii wykonuje tego typu implantacje z coraz większym powodzeniem od około 2 lat. Wydaje się, że jesteśmy jedynym ośrodkiem w południowej Wielkopolsce, który w ten sposób leczy swoich pacjentów” – dodaje dr Zieliński.

Kardiologia

Dzięki włączeniu Poradni Kardiologicznej i Oddziału Kardiologicznego naszego szpitala w system Krajowej Sieci Kardiologicznej zabiegi te są dla WSZ w Kaliszu nielimitowane. Tym samym możemy pomóc w ten sposób maksymalnej liczbie chorych. Wszystkich pacjentów, którzy pilnie potrzebują implantacji wszystkich rodzajów stymulatorów serca i chcą skorzystać z tej nowoczesnej metody, zapraszamy do kontaktu z naszą Poradnią lub Oddziałem Kardiologicznym.

fot. Akademia Elektroterapii