Serca pod kontrolą

O 17 urządzeń do holterowskiego pomiaru ciśnienia wraz z akcesoriami wzbogacił się WSZ w Kaliszu. Urządzenia, które zostały przekazane na Oddział Kardiologiczny oraz do Poradni Kardiologicznej, zostały zakupione w ramach z Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-⁠2032. Ministerialne dofinansowanie wyniosło 199.991 zł. Środki własne Szpitala to kwota 187 zł.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób układu krążenia, a w szczególności diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego poprzez doposażenie naszej placówki w systemy holterowskie pomiaru ciśnienia z akcesoriami.

Nowy i nowoczesny w sprzęt oraz oprogramowanie poprawiają jakość specjalistycznej diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego, a także przyczyniają się do poprawy wskaźników wykrywalności nadciśnienia tętniczego. To zaś wydatnie podnosi jakość życia pacjentów, u których dzięki poprawie diagnostyki odpowiednio wcześnie wdrożono skuteczne leczenie.

Doposażenie w sprzęt umożliwia – poprzez zwiększenie jego dostępności – wykonywanie większej liczby badań diagnostycznych, co skraca czas oczekiwania na wykonanie 24-godzinnych automatycznych pomiarów ciśnienia tętniczego. Przy zwiększeniu wykrywalności nadciśnienia tętniczego we wczesnych stadiach choroby, wpływa także na skuteczniejsze leczenie pacjentów i zapobieganie nagłym zdarzeniom sercowym indukowanym nierozpoznanym lub nieustabilizowanym nadciśnieniem tętniczym.