Święta w SOR

Święta Bożego Narodzenia dla personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z pewnością nie były czasem relaksu i wypoczynku. Świąteczne dni nie różniły się specjalnie od codziennych dyżurów na SOR.

W Wigilię Bożego Narodzenia pomoc na SOR udzielona została 61 osobom, 25 grudnia na oddział trafiło 68 Pacjentów, drugiego dnia Świąt natomiast 55.

SOR

I tak kolejno, 24 grudnia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego znalazło się 41 osób (w tym 18 Pacjentów z urazami), 25 grudnia – nagłe zagrożenie zdrowotne dotyczyło 49 osób (w tym było 21 urazów), a 26 grudnia – 38 osób wymagało pilnej pomocy (stan nagłego zagrożenia zdrowia), w tym 11 Pacjentów dotarło na SOR z urazami.

SOR

W pierwszy i drugi dzień Świąt SOR przyjął po jednej osobie, która wymagała natychmiastowej pomocy lekarza (czerwony kolor segregacji przypisany podczas triage). W stanie poważnym (kolor pomarańczowy), w kolejne świąteczne dni, licząc od Wigilii, było 6; 12 oraz 4 Pacjentów.

W Wigilię na SOR samodzielnie dotarło 36 osób, 25 grudnia – 47, a 26 grudnia – 43. Pozostali chorzy zostali przywiezieni na Szpitalny Oddział Ratunkowy przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

SOR