Zakaźny w przebudowie

Imponujący jest postęp prac przy rozpoczętej w pierwszych dniach kwietnia tego roku modernizacji naszego oddziału zakaźnego w przy ulicy Toruńskiej.

Modernizacja, która w sumie kosztować będzie blisko 11 milionów złotych, przebiega zgodnie z harmonogramem i wszystko wskazuje na to, że prace zakończą się tak jak planowano – w listopadzie 2023.

Sam oddział przechodzi prawdziwą metamorfozę – budynek został docieplony, odnowiono elewację budynku i przywrócono jej historyczna kolorystykę (co odbyło się na mocy uzgodnień konserwatorem zabytków); zmieniono układ pomieszczeń na bardziej funkcjonalny, wymienione zostały konieczne instalacje. Po zakończeniu wszystkich prac oddział będzie nie tylko cieszył oczy, ale też wydatnie poprawią się warunki pobytu Pacjentów i komfort pracy personelu.

prace budowlane i modernizacyjne na oddziale zakaźnym

Fundusze na tę inwestycję pochodzą z Ministerstwa Zdrowia oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Dofinansowanie obejmuje również zakup sprzętu medycznego – to miedzy innymi aparaty przyłóżkowe RTG, kardiomonitory, echokardiografy, defibrylatory, respiratory, centrala monitorująca, aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych.