Ogłoszenie

Dotyczy konkursu ofert  K-22/2022 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-22/2022- Ogłoszenie z dnia 18.10.2022 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-22/2022 z dnia 18.10.2022 r.  w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Zespołach Transportu Medycznego, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym– przekłada termin składania ofert do dnia 16.12.2022 r., otwarcie ofert nastąpi dnia  19.12.2022 r. , natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 19.12.2022 r.

Inne aktualności

Czy chirurg umie rysować?

Elektroniczne bazy danych, e-dokumentacja medyczna, diagnostyka obrazowa – a jeszcze niedawno – bo…

mały chłopiec z lizakiem w kształcie serca

Siła i motywacja

Ocalone życie, lepsze samopoczucie Pacjenta, poprawa stanu zdrowia, a przede wszystkim powrót do…