Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Szpitala w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia z użyciem defibrylatora (BSL AED). Szacowana liczba osób wynosi 1530.

Oferty wraz ceną jednostkową za uczestnika należy składać w Kancelarii Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 do dnia 29 12.2023 r. do godz. 14:00. 

Oferta winna zawierać imię i nazwisko oferenta, cenę jednostkową brutto, dokumenty potwierdzające uprawnienia do przeprowadzania szkoleń.