Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2024

W świetle art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, plan postępowań jest zbiorem postępowań przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym, sporządzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według wzoru określonego rozporządzeniem, przez zamawiających publicznych stanowiących jednostki sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ich związki, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego. Plan postępowań odzwierciedla zamiar tych zamawiających przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w danym roku finansowym i podlega upublicznieniu w BZP oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki

Plany postępowań

a wooden cutting board Rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023

W świetle art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, plan postępowań jest zbiorem postępowań przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym, sporządzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według wzoru określonego rozporządzeniem, przez zamawiających publicznych stanowiących jednostki sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a…

Poradnie specjalistyczne Rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur blandit nisi et sem commodo, et luctus libero iaculis. Mauris vestibulum elementum dui a ullamcorper. Suspendisse vel diam tortor. Proin condimentum sagittis magna, eget cursus leo varius a. Fusce ipsum ex,…