01/19 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych