10.11.2015_Dostawa oprogramowania do interaktywnej terapii ruchowej chorych z dysfunkcją kończyny dolnej za pomocą wizyjnej rzeczywistości wirtualnej i czujników ruchu oraz urządzenia do ćwiczeń kończyny górnej z różnymi stopniami jej