105/19_powinno być:106/19_Zakup wideogastroskopu i oprogramowania komputerowego dla Pracowni Endoskopowej