107/19_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Wykonanie instalacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej A-D w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79