108/18_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Certyfikacja UDT 2 wind szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej 79