108/22_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku tlenowni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7”