111/22_Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pn. „Modernizacja maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79”