115/18_Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygniecie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT” (Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79