81/20_Świadczenie usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych oraz segregowanych