13.06.2012r._Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – III etap. Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego w