15.06.2015_Sukcesywne dostawy odczynników do hematologicznego analizatora 3-diff wraz z dzierżawą tegoż analizatora