152/16_Obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżącej płynności finansowej Szpitala