Roboty naprawcze szkody pożarowej w pomieszczeniach SOR ( pomieszczenie dekontaminacji  z wejściem i przyległymi korytarzami)