19/21_Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników na tlen ciekły medyczny