21.11.2014_Obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym