23/19_sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników: transportowych, na materiał do badań histopatologicznych, na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli