27/22 Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla Bloku Operacyjnego