29/21_Modernizacja Zakładu Patomorfologii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej ( O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Z. Patomorfologii)