44/22_Modernizacja budynku nr 2 dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap”