46_15_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw urządzeń medycznych prod. Fresenius Medical Care