52/17_Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego