52/19_Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Wykonanie instalacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej A-D w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79