53/16_Sukcesywne dostawy kardiowerterów – defibrylatorów oraz stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D