57/18_SzW/8/2018_Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.