57/19_Doposażenie stanowisk intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (Oddział Udarowy) część 2