57_15_20.11.2015_: Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w w testów i sukces