60/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatów do hemodializy oraz aparatu do technik ciągłych produkcji firmy Fresenius Medical Care