65/21_Dostawa stacji roboczych, serwerów, macierzy dyskowej, urządzeń do telemonitoringu dla pacjentów oraz oprogramowania. Integracja zakupionego sprzętu i oprogramowania.