66/20_Doposażenie w aparaturę medyczną pracowni szpitalnych i Bloku Operacyjnego