69/17_ „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’ – Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych